2008: De Stad en haar Grenzen

Update: BAI Jaarverslag 2008

Met het jaarthema ‘de stad en haar grenzen’ concentreerde het BAI zich in 2008 vooral op twee zaken:

  • Enerzijds het oprichten van het City Change Center (CCC). De actieve samenwerking tussen BAI en CCC heeft inmiddels tot enkele nieuwe en interessante projecten geleid. Het betreft daarbij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen van de stad waarover hieronder meer.
  • Anderzijds onderhoudt het BAI de eigen duurzame en succesvolle projecten die bij u bekend zijn, zoals de dag van de architectuur, architectuurwandelingen, het educatieproject, de lezingenreeks en de filmcyclus. Daarmee is het BAI steeds actief betrokken bij actuele ontwikkelingen in de stad, en blijven wij zoeken naar het uitdiepen van algemeen interessante onderwerpen die de kwaliteit van de openbare ruimte aangaan.

Met het programma 2008 maakt het CCC zijn rol als initiator en ideeëngenerator meer dan waar in onze stad. Samenwerking met het BAI is daarbij van groot belang aangezien het BAi de architectuuropgave verder oppakt en daarmee invloedrijk bij de eerste ideeën over de opgaven betrokken is. Deze intensieve samenwerking zal de aankomende periode concrete resultaten opleveren in de vorm van planontwikkeling voor de Gestelse Buurt, het Groot Zieken Gasthuisterrein en het Huis van Bewaring.