2011: Reset The City

Update: BAI Jaarverslag 2011 

Reset the City - BAI

Grafische vormgeving jaarthema: Studio DAAD
Reset the City gaat over het veranderende karakter van de stad. Een zoekende massa, opgebouwd uit de wijken van Den Bosch, die verouderde functies aantast, een koerswijziging teweeg brengt en soms een weerspiegeling is van de nieuwe functie.Het BAI zal dit jaar sterk aanwezig zijn door de terugkomende zwart-witfoto's, de zoekende massa en de fel alarmerende kleuren.

JAARTHEMA 2011 - RESET THE CITY
De complete projectaanvraag voor 2011 kunt u downloaden via onderstaande link.
Volledige jaarprogramma SFA 2011 (5mb)

'What architecture interventions ought to do is not only to improve but really reset a specific place in time and turn it into a long lasting, smarter organised, greener, more social and beautified environment worthwhile spending time in for us and future generations'. (resetarchitecture.com)

Bij het herbestemmen van gebouwen met een verleden, geven we een nieuwe levensfase vorm. Die kan liggen in de lijn van de geschiedenis, logisch voortgaand op een spoor dat jaren geleden werd ingezet: de oorspronkelijke functie wordt geconserveerd, het gezicht blijft nagenoeg ongewijzigd. Het is behoud om behoud. Een facelift voor de cultuurhistorie, reanimatie van een oude ziel.

We kunnen ook kiezen voor een fundamenteler metamorfose, voor een rigoureuzer samengaan van oud en nieuw. Voor een elementaire herstart - waarbij niet langer uiterlijke instandhouding de gulden leidraad vormt, maar duurzame verrijking van een gebied of herijking van ruimtelijke condities. We kunnen kiezen voor nieuwe lagen op, over, onder oude bestemmingen, de vanzelfsprekendheid van herbestemming en -gebruik vermijden en verder gaan door opnieuw te beginnen. We kunnen (delen van) de stad opnieuw opstarten: ‘Reset the City'.

‘Reset the City' is het jaarthema van het BAI in 2011. Met uiteenlopende activiteiten proberen we zicht te krijgen op een structureel andere benadering van het herbestemmen van historische gebouwen, scheppen we ruimte voor onderzoek van en discussie over een aanpak die verder gaat dan conserverende restauratie - zonder de historische waarden uit het oog te verliezen.
We gaan in 2011 op zoek naar manieren waarop we het verleden op een uitdagende en ingrijpende manier gebruiksklaar kunnen maken voor de toekomst. Door de tegenstellingen op te zoeken: nostalgie versus innovatie, korte termijn versus lange termijn, commercie versus publiek. Door geslaagde voorbeelden te bezoeken, ons te verbinden aan opgedane kennis en ervaring. Maar vooral door uit te dagen: onze leden, onze bezoekers, onze partners, ons gemeentebestuur, onszelf.

Transformatiekaart Den Bosch
transformatiekaart Den Bosch

Ook voor het nieuwe jaar gaan we op een vergelijkbare manier te werk. Het jaarthema loopt als rode draad door alle projecten, lezingen en activiteiten. ‘Reset the City' zal een veel besproken thema worden onder politici, het publiek, ontwikkelaars en architecten. We blijven nauw betrokken bij het bedenken van creatieve oplossingen voor de grootschalige ontwerpprojecten in 's-Hertogenbosch. De herontwikkeling van het GZG-terrein, het nieuwe ziekenhuis, de nieuwe rondweg, het Zuiderkwartier, de Zuid Willemsvaart, het museumkwartier en de kop van 't zand beslaan, getuige de getoonde transformatiekaart, een behoorlijk oppervlakte van de stad en geven kansen de stad opnieuw te definiëren.

In 2010 zorgde ons jaarthema ‘de Bossche School' - met de Bossche Schoolbox met Bossche Schoolfilm, de vernieuwende ontwerpen voor het Engelermeer, de drukbezochte lezingen en uitverkochte architectuurfilms, de educatieprijsvragen en onze Dag van de Architectuur - voor inspirerende discussies en groeiende betrokkenheid. Met onze reguliere én actuele projecten, de brede inzet en die ruime waardering belooft 2011 minstens zo boeiend en succesvol het jaar van ‘Reset the City' te worden.

Wij hopen u bij de verschillende activiteiten te ontmoeten.

Michael Bol
Voorzitter BAI - november 2010