2012: Reset, Second Level

Update: BAI Jaarverslag 2012

"What architecture interventions ought to do is not only to improve but really reset a specific place in time and turn it into a long lasting, smarter organised, greener, more social and beautified environment worthwhile spending time in for us and future generations."

Het BAI heeft in 2011 ‘s-Hertogenbosch een stukje verzet.
Ergens hebben we (stads)grenzen verschoven, de vanzelfsprekendheid een tik gegeven.
Reset the City was ons thema.
En dat gebeurde!

Het BAI werd in 2011 opgezocht, bevraagd, ingezet.
Met uiteenlopende activiteiten creëerden we zicht op een structureel andere benadering van het herbestemmen van historische gebouwen, het kijken naar herontwikkeling van binnenstedelijke woon- en werkgebieden, schiepen we ruimte voor onderzoek en bediscussieerde een aanpak die verder gaat dan conserverende restauratie - zonder de historische waarden uit het oog te verliezen.
En dat deden we met succes: gemeente, bouwbedrijven en kunstinstellingen vroegen naar onze kennis, onze betrokkenheid, samenwerking; Reset The City is inmiddels een veelbesproken thema onder politici, publiek, ontwikkelaars en architecten.

Maar we zijn nog niet klaar, het succes vraagt om een vervolg.
Of beter, een verdieping: Reset The City: The Second Level.

In 2012 vervolgt het BAI dus haar zoektocht naar manieren waarop we het verleden op een uitdagende en ingrijpende manier gebruiksklaar kunnen maken voor de toekomst. Met Reset The City: The Second LEVEL duiken we opnieuw in de tegenstellingen en gaan buiten de in 2011 ingezette inventarisatie daadwerkelijk aan de slag: nostalgie versus innovatie, korte termijn versus lange termijn, commercie versus publiek. Op verzoek van de gemeente, van ontwikkelaars, van wijkverenigingen gaat het BAI in 2012 concreet en bottum-up aan te slag in samenwerking met diverse partijen in de stad. Natuurlijk bezoeken we andermaal geslaagde voorbeelden, verbinden we ons wederom aan opgedane kennis en ervaring. Waarbij we als vertrouwd vooral blijven uitdagen: onze leden, onze bezoekers, onze partners, ons gemeentebestuur, onszelf.

Het BAI zal, na de uitgebreide verkenning en de enthousiaste reacties in 2011, met Reset The City: The Second LEVEL nóg verder en gedetailleerder in- en uitzoomen op de verschillende transformatieprojecten. We gaan ze koppelen aan ons achterland, aan Brabantmozaïek, BrabantStad en de architectuurcentra. Bovendien kunnen we ze door de schaalvergroting logisch gaan combineren met de Brabant Academy. Maar bij alles blijven we ons focussen op de directe context, die in onze stad: ‘s-Hertogenbosch.

De Reset Atlas waarmee we in 2011 startten is nu, na uitgebreid onderzoek op verzoek van de gemeente, in concept gereed en zal in de loop van 2012 worden opgeladen met zeer diverse harde en zachte achtergrondinformatie afkomstig uit diverse BAI-projecten. In het voorjaar lanceren we bovendien resetthecity.nl, een digitale atlas die als geen ander medium met de stad kan meegroeien en transformeren, en waarmee we in de toekomst allerhande informatie over de veranderende stad kunnen blijven delen. Voor de atlas zijn alle transformatieprojecten inmiddels gevisualiseerd in een driedimensionale stadsplattegrond; deze vormt zo een verzamelplaats voor zeer uiteenlopende informatie over de transformatie en nieuwbouw in ‘s-Hertogenbosch.

Het succes van Reset The City in 2011 danken we grotendeels aan het hechte BAI-team. Het BAI bestaat uit zes bestuursleden (voorzitter, penningmeester, vier leden), de coördinator en ongeveer vijfentwintig betrokken vrijwilligers. Binnen het BAI zijn de projectleiders (als bestuursleden) verantwoordelijk voor de begroting, inhoud én oplevering. Wat maakt dat we met gepaste trots kunnen melden dat vrijwel 100% van de opgepakte projectplannen opgeleverd wordt!
Met een uitvoerend bestuur en ondersteunende coördinator werkt het BAI efficiënt en doeltreffend: één vaste betaalde kracht ontziet alle projectleiders van administratieve rompslomp, draagt zorg voor algehele organisatie en telefoontjes waardoor zij zich inhoudelijk kunnen concentreren.

Om het BAI in de toekomst een nog steviger positie te kunnen laten innemen binnen de gemeente, gaan we op zoek naar een ‘Raad van Toezicht': een groep invloedrijke (Bossche) beslissers, waaraan het BAI-bestuur jaarthema, onderwerpen en denkrichtingen kan toetsen. En waarmee we nieuwe ontwikkelingen nog eerder kunnen oppakken en een nog zwaardere stempel kunnen drukken op de actuele vraagstukken in de stad. Vanzelfsprekend met de vertrouwde, nauwe betrokkenheid bij het bedenken van creatieve oplossingen voor de grootschalige ontwerpprojecten in 's-Hertogenbosch.

Met deze veelbelovende plannen voor de nabije toekomst, Met Reset The City: The Second Level, onze reguliere én actuele projecten, de brede inzet en de ruime waardering kan 2012 voor het BAI niet anders dan opnieuw een boeiend en succesvol jaar worden.

Wij hopen u bij de verschillende activiteiten te ontmoeten.

Michael Bol
Voorzitter BAI - november 2011

Grafische vormgeving jaarthema: Studio DAAD

Reset the City gaat over het veranderende karakter van de stad. Een zoekende massa, opgebouwd uit de wijken van Den Bosch, die verouderde functies aantast, een koerswijziging teweeg brengt en soms een weerspiegeling is van de nieuwe functie. Het BAI zal dit jaar sterk aanwezig zijn door de terugkomende zwart-witfoto's, de zoekende massa en de fel alarmerende kleuren.