Platform voor de toekomst

BAI PANORAMA 'S-HERTOGENBOSCH

Eind 2018 verscheen Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Een langetermijnschets door ontwerpers als rijksbouwmeester Floris Alkemade, waarin met een integrale, ruimtelijke blik oplossingen worden aangedragen voor de noodzakelijke aanpassingen die ons te wachten staan – niet vanuit een intimiderend ‘moeten’ maar vanuit een inspirerend ‘kunnen’ en een gedeeld ‘verlangen’.

Het BAI organiseert in 2019 een debat waarin we lokale professionals (ontwerpers, architecten, stadsontwikkelaars, etc.) vragen een soortgelijk panorama te bedenken voor ’s-Hertogenbosch. Welke uitdagingen staan ons in en om de stad te wachten? En welke welkome, structurele verbeteringen kunnen we daarvoor bedenken?

In het debat zoeken we nadrukkelijk niet naar een concrete benadering van actuele problematiek, maar veel meer naar de mogelijke richtingen op lange termijn. We vragen de professionals om keuzes en principes, om visies – vrij van praktische beperkingen, en met ruimte voor verschillende interpretaties en uitwerkingen. ‘Out of the box’ dus, een vrije gedachtewisseling die tot nieuwe inzichten kan leiden en (op den duur) eventueel tot concrete(r) plannen. De opzet en aanpak van dit debat bepalen we in overleg met de betrokken professionals.