Platform voor duurzame ontwikkelingen

BAI-WERKSESSIES

Op aanvraag van (en in samenwerking met) de programmamanager Transitiemanagement voor Duurzaamheid, zal het BAI in 2019 actief op zoek gaan naar mogelijkheden om de verduurzaming van de stad een nog prominenter plek te geven in de lokale architectuur en ruimtelijke vormgeving. De ontwerper staat daarbij centraal: zij/hij vervult immers een van de belangrijkste rollen in het totale duurzaamheidsproces.

Samen met de gemeente en andere partijen in de stad zullen we daarvoor een verkennende werksessie organiseren, waarin we onderzoeken hoe we de Bossche ontwerpers kunnen overtuigen van de noodzaak (én interessante uitdagingen) van duurzaamheid. Op basis van de resultaten van de werksessie kijken we hoe het BAI deze mee kan uitdragen in de communicatie, en of we er bijvoorbeeld excursies, lezingen en debatten over zullen organiseren.