Platform voor meningen

BAI-DEBATTEN

De in 2018 georganiseerde debatten (Verkiezingsdebat, Avond over de Wijkvernieuwing) werden door deelnemers en bezoekers zeer gewaardeerd. Ze sloten goed aan bij actuele ontwikkelingen in de stad en maakten deze zicht- en bespreekbaar voor een breder publiek van o.a. buurtbewoners en studenten.

In 2019 proberen we opnieuw vier informele debatten te organiseren over onderwerpen die op dat moment spelen in de stad. Mogelijke onderwerpen: de hoge dichtheid-plannen in Boschveld, de aanpak van het gebied rond Sluis-0, plannen voor het Pearl-pand, ontwikkeling Spoorzone, oplossingen voor de parkeerproblematiek.

Doel van deze debatten is nadrukkelijk geen discussie, maar veeleer het schetsen van de aspecten die van invloed zijn op de ruimtelijke vormgeving in de stad.