Platform voor ontwerpers

BAI-PRIJSVRAAG

Zoals elk jaar organiseert het BAI ook in 2019 een ontwerpwedstrijd voor ontwerpers, architecten en studenten. Opnieuw gebaseerd op een thema dat leeft in de stad, waarbij we de verbinding zoeken met relevante stakeholders.

We streven weer naar een toegankelijke prijsvraag, gebaseerd op een essentiële vraag en met een kans op realisatie. Om nog beter zich te krijgen op de mogelijkheden én om te achterhalen hoe we met deze prijsvraag daadwerkelijk veranderingen kunnen bewerkstellingen in de stad, zullen we begin 2019 verkennende gesprekken voeren met alle betrokken partijen.