Platform voor verhalen

BAI-LEZINGEN

Het animo voor de lezingen van het BAI is de afgelopen jaren wat aan het afnemen. Reden om de opzet te wijzigen; we blijven er namelijk van overtuigd dat de lezingen een doeltreffend middel zijn om met name professionals met elkaar in contact te brengen, en ze een platform te bieden waarop ze hun vakinhoudelijke expertise en standpunten kunnen delen.

We passen de opzet in 2019 daarom iets aan: we organiseren zelfstandig vier lezingen, maar verknopen een aantal daarvan nadrukkelijk aan actuele exposities in en van Design Museum ’s-Hertogenbosch. Concreet betekent dit onder andere een lezing over architectuur in de periode 1963 – 1989, die aansluit bij de expositie Modern Nederland in het Design Museum. Bekeken wordt of deze lezingen een vaste plaats kunnen krijgen in de Zondagmiddagcolleges van het Design Museum.

Ook naar aanleiding van het verloop van, en de bevindingen uit, ons doorlopende dossier ‘De recente geschiedenis van de stad’ zullen we één of meerdere lezingen organiseren.