2020: DOORSNEE DEN BOSCH

In 2020 voedt het Bosch Architectuur Initiatief het debat over de Bossche identiteit, van binnenstad tot buitengebied, met het thema DOORSNEE DEN BOSCH. Met uiteenlopende activiteiten en onderzoek en bekijken we met diverse partijen hoe de regio Den Bosch naar de toekomst groeit.

Door o.a. woningtekorten, herbestemming, klimaatverandering en energietransities staan Den Bosch ingrijpende en dringende opgaven te wachten - in de binnenstad, perifierie en in het buitengebied. Maar wat zijn de kaders waarbinnen deze plannen vorm moeten krijgen? Hoe waarborgen we de kwaliteiten? Welke (andere) kansen bieden zich mogelijk aan? En hoe vullen we ze in op een Bossche manier?

In een divers programma brengt het Bosch Architectuur Initiatief in 2020 deze thema’s en vragen op allerlei manieren aan de orde. Dat doen we tijdens lezingen, bezoeken, discussies en presentaties, voor zowel professionals (architecten, ontwerpers, stadsontwikkelaars) als geïnteresseerd publiek. Waarbij we twee subthema-lijnen hanteren: HET BOSSCHE DNA en HET PUBLIEKE NETWERK.

Bovendien hebben we de ambitie om onderzoek te verrichten - samen, met en voor betrokken partijen in de stad. Hiervoor zoeken we de samenwerking met o.a. kennis- en onderwijsinstellingen en andere architectuurcentra in Noord-Brabant. De resultaten van zowel dit onderzoek als het programma moeten leiden tot praktische handvatten waarmee de beleids- en planmakers passende invulling kunnen geven aan de visie- en planvorming. En daarmee aan de toekomst van Den Bosch.


CONCEPTPROGRAMMA DOORSNEE DEN BOSCH

januari
Architectuurvisite en lezing Gasthuiskwartier
thema: HET BOSSCHE DNA.

Welke kaders zijn gegeven bij het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het Gasthuiskwartier? Hoe heeft zich dit vertaald in een masterplan dat past binnen het historische centrum van Den Bosch?


februari
BAI PRAAT 3, over het nieuwe Theater aan de Parade
thema: HET PUBLIEKE NETWERK

Een schouwburg is geen afgesloten instituut maar vervult een publieke rol in de stad. Hoe integreer je als architect deze publieke opgave in je ontwerp?


april/mei/juni
Filmreeks, met de Verkadefabriek
thema: HET BOSSCHE DNA

In drie films (The Highrise, Infinity Hapiness en Ridge) komen de actuele thema’s ‘schaal van de stad’, ‘periferie/gebouw’ en ‘het buitengebied’ aan de orde. Deskundigen leiden de films in.


maart/april/mei
Onderzoek studenten Sint Joost
thema: HET BOSSCHE DNA

Derdejaars studenten van Akademie Sint Joost onderzoeken het gebied op en rond de Bossche Tramkade. Aan het eind van het project tonen zij hun interventies in een tentoonstelling of event.


april - november
BKAN, onderzoek naar de opgaven in het buitengebied
thema: Het BOSSCHE DNA

In samenwerking met de Brabantse Architectuurcentra en Kunstloc wordt provinciebreed in kaart gebracht welke problemen er spelen in het buitengebied. Aan de hand van een aantal testsites, waarvan één in de omgeving van Den Bosch, worden de actuele thema’s in beeld gebracht. De gebieden worden geportretteerd, er worden excursies georganiseerd en in een debat worden de thema’s uitgediept.


Verder viert het BAI in juni (tijdens de Dag van de Architectuur) het vijfentwintigjarig jubileum met diverse activiteiten, waaronder films, een lezing en een tentoonstelling.

In juni, september en december worden er edities van BAI PRAAT georganiseerd, rondom actuele, Bossche thema’s.

En in juni en oktober zijn er weer Architectuurvisites.


Op de hoogte blijven?
Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!


Visualisatie: MVRDV
Foto: AeroPhoto Schiphol