2020: DOORSNEE DEN BOSCH

In 2020 voedt het Bosch Architectuur Initiatief het debat over de Bossche identiteit, van binnenstad tot buitengebied, met het thema DOORSNEE DEN BOSCH. Met uiteenlopende activiteiten en onderzoek en bekijken we met diverse partijen hoe de regio Den Bosch naar de toekomst groeit.

Door o.a. woningtekorten, herbestemming, klimaatverandering en energietransities staan Den Bosch ingrijpende en dringende opgaven te wachten - in de binnenstad, perifierie en in het buitengebied. Maar wat zijn de kaders waarbinnen deze plannen vorm moeten krijgen? Hoe waarborgen we de kwaliteiten? Welke (andere) kansen bieden zich mogelijk aan? En hoe vullen we ze in op een Bossche manier?

In een divers programma brengt het Bosch Architectuur Initiatief in 2020 deze thema’s en vragen op allerlei manieren aan de orde. Dat doen we tijdens lezingen, bezoeken, discussies en presentaties, voor zowel professionals (architecten, ontwerpers, stadsontwikkelaars) als geïnteresseerd publiek. Waarbij we twee subthema-lijnen hanteren: HET BOSSCHE DNA en HET PUBLIEKE NETWERK.

Bovendien hebben we de ambitie om onderzoek te verrichten - samen, met en voor betrokken partijen in de stad. Hiervoor zoeken we de samenwerking met o.a. kennis- en onderwijsinstellingen en andere architectuurcentra in Noord-Brabant. De resultaten van zowel dit onderzoek als het programma moeten leiden tot praktische handvatten waarmee de beleids- en planmakers passende invulling kunnen geven aan de visie- en planvorming. En daarmee aan de toekomst van Den Bosch.

Op de hoogte blijven?
Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!


Visualisatie: MVRDV
Foto: AeroPhoto Schiphol