BAI seminar: Pioniers van de nieuwe stad

12/05
14:30-17:00

Onderdeel van Shine Festival

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe de stad er over 20 jaar uit ziet is daarom bijna niet te voorspellen. Welke concepten krijgen voet aan de grond en zullen beeldbepalend zijn?

Het BAI organiseert binnen het kader van SHINE een seminar waarin vertegenwoordigers van actuele technologische en sociale ontwikkelingen hun perspectief zullen geven op de betekenis van die ontwikkelingen voor de komende 20 jaar. Architecten, beleidsmakers, stedenbouwkundige, kunstenaars en alle andere geïnteresseerden worden uitgenodigd hier actief over mee te denken.

Welke ontwikkelingen hebben de meeste kans volgens u? Welke ontwikkelingen zullen er voor zorgen dat de stad er over 20 jaar heel anders uit ziet dan we nu gewend zijn? Bestaan kantoren nog? Heeft iemand nog een eigen auto? Laat je je nieuwe uitbouw of zelfs hele huis op maat 3D printen? De drie meest kansrijke ontwikkelingen – bepaald door het aanwezige publiek - worden live vertaald in een prikkelend toekomstbeeld voor 2035. Op naar de toekomst!

Graag aanmelden via post@bai-s-hertogenbosch.nl

Sprekers
Menno Kooistra (Menno Kooistra Architects): Expert/kenner met betrekking tot het Shared Living Concept. Hij ontwerpt aan een project waarin (bijna) alle facetten bij elkaar komen, tijdens de lezing zal hij theorie aan de praktijk koppelen.

Gerbert Smulders (LOSstadomland): Zal aan de hand van een aantal voorbeelden in Den Bosch laten zien, hoe Smart City principes op echte locaties toegepast kunnen worden. LOSstadomland is deelnemer aan SPARK

Sander Veenhof (onderzoeker naar de invloed van virtual en augmented reality op de stad): Hoe kan het worden ingezet in de stad en hoe kan het tegenwerken. Ontstaan er misschien nieuwe virtuele ontmoetingsplekken in de werkelijke wereld? En hoe doorbreek je het vacuüm waarin iemand komt wanneer ze een virtuele wereld binnenstappen. Kortom; hoe ziet het raakvlak tussen de virtuele wereld en de werkelijke eruit, wanneer het meer gaat om functies en een plek, dan om de materialisering?

René Paré ('MAD emergent art center'): Probeert de stad van onze dromen in verbinding te leggen met de werkelijkheid, om zo een hogere bewustwording te creëren over onze toekomst. Onder andere door een verbinding te leggen tussen een viertal clusters van ontwikkelingen waarin technologische vooruitgang en kennis centraal staan.

Mariël Voogel (Make Your Print): Komt vertellen over de opkomst, de voor- en nadelen en potentie van 3D-printen in de bouw. Welke invloed heeft dit op de rol van een ontwerper?

Miesjel van Gerwen (Grafisch columnist, Brabants Dagblad): Zal tijdens het seminar de ontwikkelingen vertalen in één inspirerende afbeelding per lezing, waarin het onderwerp op zijn eigen manier wordt gekoppeld aan een kritische blik en humoristisch inzicht.