Denksessie Spoorzone

05/10

Datum: Donderdag 05 oktober 2017
Teamleden:

Partners

Deel deze pagina:


Ingeklemd tussen de naoorlogse wijken en het historische centrum, ligt in Den Bosch de ‘Spoorzone’, waar onder andere het Paleiskwartier onderdeel van is. Als potentiële schakel tussen wijken en binnenstad, kan ze een waardevolle verbinder zijn in de stad. Binnen het gebied ligt een grote variatie aan deelplannen en herontwikkellocaties. Na stevige investeringen in infrastructuur en de ontwikkeling van het Paleiskwartier sinds de jaren negentig, ontbreekt een samenhangende visie op de rol in de stad voor de hele zone die richting kan geven aan de talloze ontwikkelingen die in het gebied mogelijk zijn. Verschillende initiatieven, zoals MijnMooiBrabant, zijn afgerond, maar een continuering van het denken over het gebied of het oppakken van opgaven is niet geborgd.

Het Bosch Architectuur initiatief volgt nauwlettend de verschillende ontwikkelingen en organiseert publieke werksessies om het denken over het gebied aan te jagen. Hoe kan de Spoorzone een schakel zijn tussen stad, wijken en welke toekomstscenario’s zijn denkbaar? Welke ruimtelijke kwaliteiten ontstaan er in die scenario’s? Op dit moment zijn wij de werksessies over de Spoorzone nog aan het vormgeven. Zodra er meer over bekend is, zullen wij dit uiteraard met jullie delen.