Denksessie Spoorzone

05/10
20:00 uur (inloop vanaf 19:45)

Datum: Donderdag 05 oktober 2017
Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)
Entree: Gratis en vrij toegankelijk
Teamleden:

Locatie

Kleefkracht, Ingang G, Parallelweg 30, 5223 AL Den Bosch

Bekijk deze locatie op de activiteitenkaart Routebeschrijving

Partners

Deel deze pagina:


Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) organiseert een avond voor geïnteresseerde bewoners, bedrijven en betrokkenen over de ambities en mogelijkheden van de Spoorzone.

Ingeklemd tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Gruyterfabriek aan de ene kant, en de Tramkade en het Essent gebouw aan de andere kant, ligt de Spoorzone. Een veelkleurig en dynamisch gebied waar inmiddels volop wordt gewerkt, gewoond, geleerd en gerecreëerd. Maar waarvoor ook nog allerlei deelplannen, herontwikkellocaties en toekomstscenario’s klaarliggen.

Op 5 oktober leggen we die scenario’s onder de loep tijdens een openbare en vrijblijvende denksessie, met aan tafel deskundigen en geïnteresseerde betrokkenen.

Aan de hand van vier stappen inventariseren we de kansen en bedreigingen, wensen en mogelijkheden:
1. Waar hebben we behoefte aan in de Spoorzone? En hoe verhouden die behoeften zich tot elkaar?
2. Hoe behouden we de huidige veelkleurigheid en dynamiek, zorgen we dat ‘de kracht van het bestaande’ behouden blijft?
3. Hoe gaan we ontwikkelen: wat heeft prioriteit en wat kan later?
4. Hoe kunnen de huidige Spoorzonebewoners en -gebruikers meedoen aan én profiteren van de nieuwe ontwikkelingen?

Bewoner, gebruiker, bedrijf, ontwikkelaar van de Spoorzone? Denk mee over de toekomst van uw buurt! Kom op 5 oktober naar Boschveld Ambacht Centrum en schuif aan. Om een zo breed mogelijke visie te kunnen formuleren, geeft het Bosch Architectuur Initiatiefdeze avond namelijk alle betrokkenen de ruimte; we hebben een stoel aan tafel en horen graag uw ideeën en vragen, twijfels en behoeften. 

Tafelgasten
Sonja van der Beek (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Marco Broekman (marco.broekman urbanism research architecture)
Michael Bol (Conceptenbouwers)
Patrick Kloth (KleefkrachtBoschveld Ambachtcentrum)
Sascha Wijmer (Paleiskwartier Wijkbelangen)
En ...

Locatie
De denksessie Spoorzone is in het hart van de Spoorzone van ‘s-Hertogenbosch naast het monumentale gebouw van ‘de Grasso’. Parallelweg 30, ingang G. Je kunt voor de deur parkeren.