Educatieproject: Stapel op je Stad

15/02

Over de hele wereld worden steden steeds groter. Meer dan de helft van alle mensen woont in een stad. Tegelijkertijd worden mensen mobieler: ze willen op reis, nieuwe dingen meemaken en tijdelijk in het buitenland wonen of werken. Dit betekent nogal wat voor de stad. Een stad moet soms meer inwoners en bezoekers een plek kunnen geven, bijvoorbeeld de vele bezoekers die in het jaar 2016 naar 's-Hertogenbosch komen vanwege het Jeroen Boschjaar. Of voor een festival in een mooi natuurgebied, maar er kan ook een tijdelijke plek nodig zijn voor vluchtelingen of daklozen.

Dit actuele thema vormt het educatieproject van dit jaar. Leerlingen verkennen hoe je tijdelijke, compacte, maar ook fantasievolle woningen kan maken. Ook zal de plek van deze woningen onderzocht worden en hoe ze samen een tijdelijke, gestapelde stad kunnen vormen.

De werkgroep Educatie laat jaarlijks een grote groep middelbare scholieren (13-15 jaar) in de regio 's-Hertogenbosch op een aantrekkelijke en praktische manier kennismaken met architectuur en ruimtelijke vormgeving, passend binnen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming en Techniek. Met educatieve projecten en speciaal ontwikkeld lesmateriaal rond thema’s die aansluiten bij de actualiteit en stedelijke ontwikkelingen, laat het BAI jongeren proeven van architectuur en vormgeving, en maken we hen enthousiast voor de bouwkunst en inrichting van stad en land.

Binnenkort is het project te volgen op Facebook. Daar kun je op de hoogte blijven van de projecten van de leerlingen en wordt de tentoonstelling en uitreiking aangekondigd! 

www.facebook.com/stapelopjestad

Stapelen jullie mee?

Ontwerp een tijdelijke woning, maak een maquette en we maken er samen een tijdelijke stad van in een tentoonstelling aan het einde van het project! Stapel op je Stad, op onze Stad.

Start lesprogramma februari 2016. 

Beekvliet
Op woensdag 13 juli 2016 was de prijsuitreiking van het educatieproject van het BAI: Stapel Op Je Stad bij Gymnasium Beekvliet! Mooie resultaten en blije prijswinnaars!

Functionaliteit | Baukje, Jeanneke, Julie en Carlijn

Presentatie en originaliteit | Linde, Veerle, Jip en Daan

Techniek | Jurien, Jasper, Bram, Bas en Tim

Maerlant
Op maandag 11 juli 2016 was de prijsuitreiking van het educatieproject van het BAI: Stapel Op Je Stad bij het Van Maerlant! Een impressie van de mooie resultaten en de winnende ontwerpen!

Presentatie | Lieke, Roelle en Maaike

Originaliteit | Miro en Isa

Techniek | Bram, Lars en Robin

Functionaliteit | Ralf, Sven en Pat

Mooiste gevel | Sterre, Daphne en Isa

De jury

Arjen, Karin en Marc