Ronde tafel: energienetwerken

16/05
19:30 - 21:30 uur (inloop vanaf 19:15)

Soort activiteit: Lezing en debat
Datum: Dinsdag 16 mei 2017
Tijd: 19:30 - 21:30 uur (inloop vanaf 19:15)
Entree: Gratis en vrij toegankelijk
Teamleden:

Locatie

Koudijs Kafe, Tramkade 26, 5211 VB Den Bosch

Bekijk deze locatie op de activiteitenkaart Routebeschrijving

Partners

Deel deze pagina:


Met het jaarprogramma 'Deel je stad' stellen we nieuwe stedelijke ruimten, haar architectuur en opgaven centraal. Naast de historische Bossche binnenstad en de omliggende wijken ziet het BAI ook op de schaal van de regio aanknopingspunten bij het vormen van een inclusieve (stedelijke) leefomgeving. De relatie met de regio is op verschillende aspecten van kenmerkend belang voor een middelgrote stad als Den Bosch. We gaan deze relatie verkennen met een rondetafelgesprekken met ieder een eigen thema: energie, voedsel en nieuwe vormen van mobiliteit. Tijdens deze gesprekken gaan we met verschillende partijen in gesprek, gaan we zien wat er op deze thema's gebeurt en bespreken we hoe deze ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan een inclusieve stad en regio.

RONDE TAFEL 1: ENERGIENETWERKEN
Ruimtelijke impact van de energie-ambities 

De gemeente Den Bosch beschrijft in haar Energietransitie-programma ’s-Hertogenbosch 2016-2020 haar plannen om in 2020 een klimaatneutrale organisatie te worden, en in 2050 zelf alle energie in de stad duurzaam op te wekken. Dit is een hele opgave, met behoorlijke ruimtelijke implicaties. Een windmolen kan al op veel verzet rekenen, hoe gaan we dan als stad deze doelen halen? Waar kunnen we energie opwekken, en waar kunnen we juist besparen? De vraag rijst wat de ruimtelijke impact van klimaatambities eigenlijk is en hoe we daarmee omgaan.

Het rondetafelgesprek
We hebben bewust gekozen om deze avond vorm te geven als een gesprek niet als een debat. Het doel is om kennis te verzamelen en te delen, om standpunten te horen in plaats van te overtuigen. We nemen plaats aan een ronde tafel met daaraan acht stoelen. Een deel daarvan is bezet door de gespreksleider en de experts maar er zijn ook een aantal stoelen leeg. Op deze stoel kunnen leden van het publiek plaats nemen om deel te nemen aan het gesprek. Zij kunnen dingen verduidelijken, gezichtspunten toevoegen maar mogen ook vragen inbrengen. Het publiek is dus onderdeel van het gesprek. Het publiek zit in twee kringen rond de gesprekstafel. In de eerste kring zit het publiek dat mogelijk wil aansluiten bij het gesprek, in de tweede de toeschouwers.

Energie opwekken
We gaan op deze avond in gesprek over twee kanten van de energietransitie. We beginnen met de vraag hoe we op een duurzame energie kunnen opwekken, en wat de gevolgen hiervan zijn voor de omgeving. De energietransitie vraagt in sommige gevallen om flinke ruimtelijke ingrepen die niet altijd goed vallen bij omwonenden. Er is dus een verschil tussen breed gedragen klimaatambities en de daadwerkelijke ingrepen. Dit ronde-tafel-gesprek zoekt naar de feiten in de discussies en stelt de vraag wie de beslissingen neemt en wat de gevolgen daarvan zijn. Wat zijn de mogelijke concessies of alternatieven en hoe komen we tot een resultaat dat voor alle stakeholders aanvaardbaar is?In dit gesprek willen we met onderzoekers, experts en betrokkenen zoeken naar manieren om klimaatdoelen te halen op een manier die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Energie besparen
Het tweede gesprek van de avond gaat over de andere kant van energievraagstuk: hoe kunnen we verder energie besparen? Het is mogelijk om klimaatneutraal te bouwen, maar toch gebeurt dat nog niet op grote schaal, terwijl dit wel een belangrijk deel van het halen van de gestelde doelen vormt. De vraag rijst waarom nog niet iedereen klimaatneutraal bouwt, en welke partijen hier opinvloed hebben. Moet de overheid actief stimuleren of strengere eisen stellen? Waarom willen particulieren niet altijd duurzaam bouwen en wat is de rol van architecten hierin? In dit gesprek gaan we weer met experts en betrokkenen in gesprek om op deze vragen een antwoord te zoeken. De avond wordt afgesloten met een korte samenvatting van het besprokene.

Gasten
Aan het rondetafelgesprek nemen in ieder geval deel: Karlijn Kokhuis (POSAD), Eltjo Kugel (Provincie NB), Brechtje van Boxmeer (Ruimtevolk), Joep Mol (Coöperatie Bossche Windmolen West), Energiecoöperatie 073 en lokale architecten.