Expeditie: nieuwe regionale mobiliteit

Najaar

Soort activiteit: Excursies
Datum: Najaar
Teamleden:

Deel deze pagina:


Met het jaarprogramma 'Deel je stad' stellen we nieuwe stedelijke ruimten, haar architectuur en opgaven centraal. Naast de historische Bossche binnenstad en de omliggende wijken ziet het BAI ook op de schaal van de regio aanknopingspunten bij het vormen van een inclusieve (stedelijke) leefomgeving. De relatie met de regio is op verschillende aspecten van kenmerkend belang voor een middelgrote stad als Den Bosch. We gaan deze relatie verkennen met een drietal rondetafelgesprekken met ieder een eigen thema: energie, voedsel en nieuwe vormen van mobiliteit. Tijdens deze ronde tafel gaan we met verschillende partijen in gesprek, gaan we zien wat er op deze thema's gebeurt en bespreken we hoe deze ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan een inclusieve stad en regio.

RONDE TAFEL 3
NIEUWE REGIONALE MOBILITEIT

Met de explosieve toename van elektrische fietsverkeer ontstaat een nieuwe laag in regionale mobiliteit. De aanleg van de ‘fietssnelweg’ Oss-Den Bosch, de F59, is hier een weerspiegeling van. Tijdens deze rondetafelgesprekken verkennen wat er in de regio gebeurt op het gebied van nieuwe regionale mobiliteit en gaan we in gesprek over de kansen voor dit vraagstuk.

Blijf op de hoogte via de website, Facebook en de nieuwsbrief! Binnenkort zullen we daar de precieze datum en het programma bekend maken.