EXPO ‘HANDJES THUIS’ VAN AKV/ST JOOST

25/05

Datum: Maandag 25 mei 2020

Deel deze pagina:


Expositie door studenten uit semester 6 van AKV/St Joost Material Ecologies, Speculative Realities en Situational Networks. Het BAI begeleidde, samen met Buro Kade (als stakeholder in de Kop van ’t Zand), de studenten Situational Networks hierbij.

Situational Networks gaat over contextspecifieke ontwerpvragen. Belangrijk binnen deze projectrichting is het jezelf kritisch verhouden tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen een toegewezen gebied. De studenten gingen aan de slag met een eigen geformuleerde vraagstelling rondom het onderzoeksgebied.

De ontwikkelingen binnen dit gebied hebben een weerslag op belanghebbenden en stakeholders. Binnen Situational Networks richten de studenten zich op ontwerpprocessen, netwerken van menselijke en niet menselijke actoren die betrokken zijn met het gebied en testen ze dit binnen de onderzochte context.

Situational Networks verwijst ook naar een onderzoek en ontwerp benadering waarbij interactie en samenwerking met mensen een kernelement is van de methoden.

Het toegewezen gebied is de Kop van ’t Zand met daaraan vast de Tramkade. Omtrent de corona maatregelen konden de studenten moeizamer contact leggen met de belanghebbenden van het gebied. Daardoor werd er meer gebruik gemaakt van deskresearch en werd er in sommige gevallen gekozen voor een verandering in hun plan van aanpak.

De expositie is online te bezoeken: https://www.handjes-thuis.nl/