2018: De Dossiers

In 2018 gaan we werken met dossiers en actuele thema’s die relevant zijn voor de stad en die we kunnen spiegelen aan het landelijke. We bundelen hiervoor al onze kennis en inspiratie, delen ons netwerk en stellen dit alles voor iedereen beschikbaar. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van de activiteiten samengevoegd en gepubliceerd: we vatten samen en trekken conclusies.

DOSSIER SPOORZONE
Een discussie over verleden en toekomst van de Spoorzone komt op het juiste moment: er wordt nu door de gemeente ’s-Hertogenbosch actief gezocht naar de mogelijkheden voor dit gebied. In tegenstelling tot veel debatten over zaken die eigenlijk al besloten zijn, is er nu daadwerkelijk behoefte aan reflectie vanuit de stad. Het BAI brengt dit gesprek, als belangrijke kennispartner, mee op gang.
Hier lees je meer over het Dossier Spoorzone

DOSSIER WONEN
Waar Tiny Houses vooral interessant zijn voor mensen die zich zelfvoorzienend willen onttrekken aan de stad, is de kleine woning voor veel anderen inmiddels bittere noodzaak: het is de enige manier om de stad betaalbaar te maken voor mensen met een kleinere beurs. Het debat over kleiner wonen richt zich nu voornamelijk op de Randstad en steden als Groningen en Eindhoven, terwijl de Bossche huizenmarkt minstens zo oververhit is. Om te onderzoeken welke woonbehoeften er hier liggen, en omdat wij denken dat klein wonen ook interessant is voor ’s-Hertogenbosch, initieert het BAI hierover in 2018 het debat.
Hier lees je meer over het Dossier Wonen

DOSSIER 30 JAAR VERANDERING
‘s-Hertogenbosch is een stad met een lange en indrukwekkende historie die op allerlei manieren uitbundig wordt belicht. De recente geschiedenis, grofweg de afgelopen dertig jaar, lijkt daarbij aan de aandacht te ontsnappen. Terwijl de stad juist in die periode een enorme transformatie heeft ondergaan: van oude vervallen vestingstad naar een (te) nette, bruisende toerismetrekker waarmee het een stevige landelijke positie opeist. Het imago dat de stad uitdraagt laat andere verhalen onderbelicht of sluit ze zelfs uit. In het dossier ‘Dertig jaar verandering’ bieden we juist ruimte aan de verhalen uit die laatste transformatie van de stad.
Hier lees je meer over het Dossier 30 Jaar Verandering

DOSSIER POSITIE VAN DE ONTWERPER
In dit dossier onderzoeken wat er is veranderd in de ontwerpwereld en hoe verschillende ontwerpers hiermee omgaan. Moet de ontwerper zelf gaan ontwikkelen? Of zich juist neerzetten als esthetisch verantwoordelijke in een proces waar hij of zij amper grip op heeft? Moeten we ons bekwamen in het hele proces van opdrachtvorming tot uitvoering? Of juist voor delen ervan het alleenrecht opeisen? Zijn we aanjagers van het debat?
Hier lees je meer over het Dossier Positie van de Ontwerper

Het activiteitenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente 's-Hertogenbosch