2018: Dossier Wonen

In 2018 gaan we werken met vier dossiers en actuele thema’s die relevant zijn voor de stad en die we kunnen spiegelen aan het landelijke. We bundelen hiervoor al onze kennis en inspiratie, delen ons netwerk en stellen dit alles voor iedereen beschikbaar. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van de activiteiten samengevoegd en gepubliceerd: we vatten samen en trekken conclusies.

DOSSIER WONEN: NIEUWE VORMEN VAN WONEN

Waar Tiny Houses vooral interessant zijn voor mensen die zich zelfvoorzienend willen onttrekken aan de stad, is de kleine woning voor veel anderen inmiddels bittere noodzaak: het is de enige manier om de stad betaalbaar te maken voor mensen met een kleinere beurs. Het debat over kleiner wonen richt zich nu voornamelijk op de Randstad en steden als Groningen en Eindhoven, terwijl de Bossche huizenmarkt minstens zo oververhit is. Om te onderzoeken welke woonbehoeften er hier liggen, en omdat wij denken dat klein wonen ook interessant is voor ’s-Hertogenbosch, initieert het BAI hierover in 2018 het debat.

Het BAI verkent het kleiner wonen als opgave en ontwerpprobleem, maar we besteden ook aandacht aan de collectieve ruimte die daarbij steeds belangrijker wordt. Het idee van de microwoning is immers mede gebaseerd op het collectieve: de stad dient als huiskamer en dus mag de woonruimte kleiner zijn.

We zien dit dossier voornamelijk als een ontwerpuitdaging; nadat de vraag gesteld is wat de woonvormen van de toekomst zijn, zetten we ontwerpers in om hier studie naar te doen. We zoeken naar de randvoorwaarden van de opgave: wat zijn de mogelijkheden binnen bijvoorbeeld het bouwbesluit, en welke kaders moeten worden opgerekt? We onderzoeken wat de vraag precies is: waar liggen de behoeftes? Hierbij kijken we niet alleen naar de discussie in onze eigen stad maar zoeken we ook de verbinding met soortgelijke onderzoeken in andere regio’s.

Dossier Nieuwe vormen van wonen verzamelt de informatie van begin tot eind: van het verkennen van de opgave tot de uiteindelijke ontwerpstudies. Om de opgave scherp te krijgen bevat dit dossier verslagen van de verschillende gesprekken, een beschouwend essay over de ontwikkeling van wonen in Nederland, aangevuld met cijfer- en beeldmateriaal. Nadat de opgave helder is geformuleerd volgen de stukken waarin gezocht wordt naar nieuwe, architectonische oplossingen. Ook het educatieproject wordt in dienst gesteld van deze ontwerpopgave. Dit dossier wordt online gepubliceerd.

PROGRAMMA

Stakeholdergesprek
In een breed gesprek wordt gezocht naar de precieze vraag en de kaders: waar is precies behoefte aan? Wie is de doelgroep en wat heeft die nodig? In dit gesprek is ook aandacht voor de collectieve ruimte van het kleiner wonen: als je huis kleiner wordt, wat betekent dat dan voor de buitenruimte?
We bespreken en onderzoeken wat de ruimtelijke, financiële en juridische kaders zijn voor het kleiner wonen. Moet het bouwbesluit gevolgd worden of is het verstandig om te zoeken naar mogelijke verruiming ervan? Welke kwaliteiten moet een kleine woning hebben? Indien mogelijk formuleren we een zo concreet mogelijke locatie en opgave om de ontwerpstudies gewicht te geven. 

Architectuurworkshop
We willen jongeren kennis laten maken met het ontwerpvak en de vraag voorleggen hoe we in de toekomst wonen. 

Verbinden met onderwijs
Omdat ‘kleiner wonen’ zich ook leent voor een ontwerpstudie, onderzoeken we of het mogelijk is om dit thema te introduceren bij het hoger ontwerponderwijs in de regio. Omdat hier veel kennis zit willen we onderzoeken of het mogelijk is om samen met hen een reeks ontwerpstudies te realiseren. Hiervoor kunnen we een activiteit organiseren zoals bijvoorbeeld een ontwerpmarathon of 24-uursproject.