2018: Dossier Beroepspraktijk

In 2018 gaan we werken met vier dossiers en actuele thema’s die relevant zijn voor de stad en die we kunnen spiegelen aan het landelijke. We bundelen hiervoor al onze kennis en inspiratie, delen ons netwerk en stellen dit alles voor iedereen beschikbaar. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van de activiteiten samengevoegd en gepubliceerd: we vatten samen en trekken conclusies.

DOSSIER BEROEPSPRAKTIJK: POSITIE VAN DE ONTWERPER

Nu er, tien jaar na het dieptepunt van de crisis, weer ink gebouwd wordt in Nederland, kunnen we voorzichtig terugkijken op de gevolgen van die crisis. Er was een ontslaggolf, verschillende ontwerpbureaus vielen om. En de positie van de ruimtelijk ontwerper veranderde; hoewel ook gevolg van een langduriger proces, lijkt de crisis hier als een katalysator te hebben gewerkt.
Enerzijds veranderde de rol van de ontwerper tijdens het ontwerpproces, als bedenker en architect. Anderzijds werd hij geconfronteerd met nieuwe opgaven als energie, klimaat en mobiliteit, waarbij zijn positie (nog) niet altijd vanzelfsprekend was.
In dit dossier onderzoeken wat er is veranderd en hoe verschillende ontwerpers hiermee omgaan. Moet de ontwerper zelf gaan ontwikkelen? Of zich juist neerzetten als esthetisch verantwoordelijke in een proces waar hij of zij amper grip op heeft? Moeten we ons bekwamen in het hele proces van opdrachtvorming tot uitvoering? Of juist voor delen ervan het alleenrecht opeisen? Zijn we aanjagers van het debat? 

PROGRAMMA

Op dit moment zijn we nog bezig om dit dossier verder vorm te geven.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief (onderaan deze site) en blijf zo op de hoogte van onze activiteiten.