Winnaars prijsvraag 'Engelermeer' 2010

26/06

Soort activiteit: Prijsvragen
Datum: Zaterdag 26 juni 2010

Locatie

De winnaars: Jeroen van de Ven, Henk Korteweg en Niels Walters, Engelermeer Den Bosch

Bekijk deze locatie op de activiteitenkaart Routebeschrijving

Deel deze pagina:


BAI IDEEENPRIJSVRAAG Dag van de Architectuur 2010
Ervaart den schatten des Engelermeer!
<informatie prijsvraag>
Tentoonstelling: Stadskantoor - Wolvenhoek 1, Den Bosch tot 20 augustus 2010
De organisatie verzoekt de deelnemers de maquettes op te halen van 16 - 20 augustus 2010. Niet opgehaalde maquettes zullen worden vernietigd.

Onderwerp: 2 aparte opgaven: ‘visie Engelermeer en een ontwerp voor een watersportpaviljoen'
Tentoonstelling: Stadskantoor - Wolvenhoek 1 - Den Bosch, ontworpen door Karin van Pinxteren

Wat een energie! Bekijk alle schatten van het Engelermeer in de tentoonstelling of de website:

Het Bossche architectenbureau van Jeroen van de Ven, Henk Korteweg en Niels Walters (Tarra architectuur en stedenbouw) ontving tweemaal de eerste prijs voor zijn landschappelijke visie ‘Poldermodel' en voor het watersportpaviljoen ‘De hut van Mie Pils'. De ingezonden voorstellen zijn daarmee goed voor het prijzengeld van on totaal €10.000,-.

De jury, bestaande uit Ellen van der Wal (Mecanoo architecten), Frank Meijer (MTD landschapsarchitecten), de architecten Thomas Kemme, hoofd stedenbouw Sonja van der Beek en ecoloog Rob Brinkhof, waardeerde de duidelijke ruimtelijke koppeling van de Haverleij tot de locatie van het watersportpaviljoen. Voor het paviljoen noemde de jury Tarra's keuze voor een conceptuele benadering in plaats van een gebouwontwerp de juiste stap.

Aanleiding voor de twee specifieke opdrachten bij de prijsvraag was de ambitie van de gemeente 's-Hertogenbosch om het gebied rond het Engelermeer te ontwikkelen tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. Hoewel aan beide plannen volgens de jury geschaafd moet worden - zo vergt de aansluiting met de A59 veel studie - worden beide ontwerpen van Tarra ter realisatie aangeboden aan de gemeente.

De tweede prijs voor de landschappelijke visie ging naar het voorstel ‘Engelenstrand, beleving en sfeer' van Grontmij / Grontmij / Evoke: Taco de Marie, Joort Barendrecht en Hans Havers. De tweede prijs voor het watersportpaviljoen wordt gedeeld door ‘Hoeve Engelenmeer' van MoederscheimMoonen Architects en ‘Uitzicht' van buijsenpennock architects (Ard Buijsen, Iris Pennock en Wilke Dieka).

In totaal ontving het BAI 134 inzendingen. Naast de beide eerste prijzen zijn er nog drie tweede prijzen en drie eervolle vermeldingen uitgedeeld. De inzendingen worden gepresenteerd via een tentoonstelling, een catalogus en de website van het BAI.

Landschappelijke visie Engelermeer (2mb) 
Watersportpaviljoen Engelermeer (5mb)

De winnaar landschappelijke visie:
MOTTO: Poldermodel: Jeroen van de Ven, Henk Korteweg en Niels Walters

'Met Haverleij is de stadspolder Engelen een nieuw landschap geschonken. Recreatie,kastelen, golf, groen, wonen, romantiek, vestingwerken en ecologie, gaan
moeiteloos samen. Een eendagsvlieg?
Het Engelermeer biedt kansen om dit bijzondere ‘poldermodel' meer manifest te maken. Niet als nieuw project, maar als vervolg. Zoals de gesoigneerde golfbaan de entiteit draagt en kleurt, zo zouden de drassige ruige ecologische komgronden het generale beeld van Engelermeer moeten blijven. Als één onontgonnen en autoloze ‘everglades', waarin de naturist en wandelaar van binnenuit zelf zijn weg wel zoekt.

In de omtrekkende beweging van het Engelermeer mag de ‘recreatieve pit' niet worden prijsgegeven. In het open hart van de ecologische krans wordt de (abrupt eindigende laan) Bellaard van Haverleij doorgetrokken, dwars door en over het Engelermeer. Slot Haverleij wordt direct verbonden met het waterpaviljoen en de fietsroute richting stad.
De Bellaard vormt een tweebaansweg met een wisselend op de functie ingericht profiel. In het midden wordt geparkeerd, direct aan de randen gerecreëerd. Aan de laan hechten de kastelen en recreatieve functies.'

jurycommentaar:
Het plan spreekt zich uit over een duidelijke koppeling van de Haverleij tot de locatie van het watersportpaviljoen... een fascinerende plek.
De koppeling met de kruiskamp wordt niet te veel geaccentueerd. Dit lijkt een terechte stap. Er wordt een andere keuze gemaakt om het gebied binnen te komen. Men kan vanaf hartje stad, via de Ertveldplas, de Diezemond (langs het kanaal) aansluiten op de Haverleij. Een prachtige landschappelijke route!
Ook het parkeren in het midden van het profiel wordt bijzonder gefaciliteerd. Het betreft een ingreep die duidelijk is, waarbij de jury verdeeld reageert op de ‘hardheid' waarmee het parkeren het plangebied penetreert. De lijn is erg interessant, maar gaat mogelijk te zwaar worden door het parkeren. Gaat dit niet onrustig worden?
De toekomstige aansluiting op de A59 zou tevens roet in het eten kunnen gooien, waardoor de jury twijfelt aan de directe toepasbaarheid. Als visie, concept is dit het beste idee, maar het profiel van de route en de aansluiting met de A59 gaan veel studie vragen. De jury ziet erg veel potentie in de plankaart en vraagt aandacht voor een vervolgstudie: het integraal oplossen van de knoop Vlijmen, afslag A59 en het plangebied.
De organisatie zal het winnende ontwerp ter realisatie aanbieden aan de gemeente.

Poldermodel - winnaar DvdA 2010
Eerste prijs: Poldermodel

De winnaar watersportpaviljoen:
MOTTO: De hut van mie pils: Jeroen van de Ven, Henk Korteweg en Niels Walters

'Aan het einde van de polderbaan ligt het watersportpaviljoen. Het is onlosmakelijk verbonden met het dijklichaam. De lange licht oplopende laan in de leegte van de plas, eindigt in een parkeerdeck met een roestbruin klein dijkhuisje: de hut van Mie Pils. Het vormt de entree naar het waterpaviljoen.
Het paviljoen blijft binnen de profielmaat van de laan. De botenhelling is ook voor voetgangers en fietsers die met het pontje komen. Het paviljoen is zowel een verenigingshuis, een steiger, een botenhuis, alsook een horecavoorziening voor zwemmers, sportvissers en watersporters. Het einde van de steiger markeert
de opstapplaats voor het voetgangers- en fietserspontje. Het gebouw vormt een geleidelijke transformatie van het gesloten dijklichaam naar het ijle en open paviljoen. Het frame en vullingen zijn gemaakt van industriestaal met betonnen vullingen, voorzien van een substraatlaag met begroeiing en bemossing. De pergola is begroeid en wordt opgenomen in de rietkragen. Het huisje bovenop de dijk is van Cortenstaal.'

jurycommentaar: 
Een volledig arbitrair programma. Het ontwerp wordt dan ook vooral als concept opgepakt. Een visie op een gebouw en nog geen ontwerp, de juiste insteek! Het ontwerp biedt wel de kaders om verder in te vullen. Het ontwerp presenteert zich aan het einde van een logische route en spreekt zich uit over de context.
Als alles dicht is, kun je hier nog steeds flaneren of vissen. Een vrolijk plan! De locatie voor dit complex is vanuit de landschappelijke visie ook erg goed gekozen. Het paviljoen is in deze een kunstobject, een baken, maar waarom deze hutvorm gekozen is - de hut van mie pils als een bestaand café in het bos - blijft een raadsel. Het blijkt ook niet belangrijk, het simpele icoon werkt sterk in de beeldvorming. Als er visitekaartjes worden gedrukt staat dit plan er op.
Volgens de jury kan het paviljoen een start zijn van alles wat zou kunnen ontstaan binnen het plangebied. Een programma-maker die het hele jaar door zijn functie heeft.
De organisatie zal het winnende ontwerp ter realisatie aanbieden aan de gemeente.

De hut van mie pils - winnaar DvdA 2010
Eerste prijs: De hut van mie pils