Over BAI

Bosch Architectuur Initiatief

Het Bosch Architectuur Initiatief is het architectuurcollectief van Den Bosch: een onafhankelijke non-profitorganisatie voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. Vanuit dit platform worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd en wordt het uitwisselen van ervaringen, kennis en ideeën op het gebied van architectuur gefaciliteerd. Het BAI draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst.

Doelstelling

Het BAI wil met het organiseren van projecten, excursies en debatten over actuele onderwerpen, bewoners van Den Bosch en professionals (politici, ambtenaren, belangengroepen en ontwikkelaars), bewust maken van het belang van architectuur voor de stad. We willen onder meer bewerkstellingen dat inwoners van Den Bosch zich betrokken voelen bij hun stad, de gebouwen en de directe omgeving. Tegelijkertijd wil het BAI een platform zijn voor de inhoudelijke discussie over de kwaliteit van de gebouwde (en onbebouwde) omgeving en daarmee impulsen geven aan het vakgebied van de architectuur en stedenbouw. 


Doelgroep

Het BAI richt zich zowel op iedereen die zich beroepsmatig met de gebouwde omgeving bezig houdt (architecten, ontwikkelaars, ambtenaren en bestuurders) als op geïnteresseerde burgers en scholieren en studenten.

Door een veelvoud van activiteiten wordt inderdaad een breed publiek bereikt. Dat is ook nodig vinden wij, de stad is namelijk van iedereen en dat vraagt een om programma dat variatie biedt. Waar mogelijk streven we er in de opzet van de activiteiten naar dat deze verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten.


Profiel

Den Bosch is volop en continu in ontwikkeling. Niet alleen de stad verandert, maar ook zij die deze ontwikkelingen dragen, initiëren en vormgeven. En daarmee ook haar architectuur. Grotere thema’s, van maatschappelijke trends tot globale economische ontwikkelingen, verbinden zich telkens op nieuwe manieren met de specifieke lokale omstandigheden, bewoners en andere partijen die bouwen aan de stad.

Het BAI heeft sinds haar oprichting, in 2015 twintig jaar geleden, in wisselende samenstelling, elk jaar een breed programma georganiseerd waarin die ontwikkelingen worden gevolgd, bezocht, bediscussieerd en als ontwerpopgaven op de (politieke) agenda worden gezet. Waar diverse andere organisaties in Den Bosch zich vooral richten op het rijke historische erfgoed van de stad, richt het BAI zich vooral op de actuele en toekomstige ruimtelijke opgaven in de stad. Door de kennis en enthousiasme van haar professionele vrijwilligers met de stad te delen, draagt het BAI voortdurend bij aan de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.


Netwerkstructuur

Het BAI heeft vanaf de oprichting een organisatie van 25-30 leden - veelal architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten - die zich allemaal vrijwillig inzetten voor het platform. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid steken zij hun (lokale) kennis, netwerk maar vooral energie in de diverse projecten van het BAI. De vrijwilligers werken in projectteams samen.

Ondersteuning Om de vrijwilligers te ondersteunen en te ontlasten heeft het BAI een coördinator in dienst (0,6 fte) die de praktische zaken in een project uitvoert. De vrijwilligers, waarvan de meesten een eigen (architecten)bureau hebben, kunnen zich zo vooral richten op de inhoudelijke kwaliteit van de projecten.

Externen Voor specifieke activiteiten worden soms externen ingehuurd. Dit gebeurt alleen als dit voor de kwaliteit van het project/activiteit noodzakelijk wordt gevonden.

Bestuur Een bestuur van 6 leden (allen onbezoldigd) coördineert en bewaakt de samenhang en voortgang van de projecten in een maandelijks overleg.