Over BAI

Het Bosch Architectuur Initiatief is het architectuurcollectief van Den Bosch: een onafhankelijke non-profitorganisatie voor iedereen die geïnteresseerd is in (landschaps)architectuur, stedenbouw en cultuurhistorie.

Al sinds de oprichting in 1995 fungeert het BAI als spil tussen een breed publiek en de professionals: de architecten en ontwerpers, stadsontwikkelaars en overheden.

Met onze projecten vergroten we de betrokkenheid bij onze stad, lichten we de ontwikkelingen erin toe en bieden we een podium aan de discussie erover.

Dat doen we met publieksactiviteiten als de succesvolle architectuurvisites. We organiseren lezingen, debatten en werksessies voor professionals en geïnteresseerden over actuele thema’s. Met het Design Museum laten we kinderen in speciale workshops kennismaken met architectuur en vormgeving. 

En we hebben jaarlijks een grote ontwerpprijsvraag voor ontwerpers, architecten en studenten, gebaseerd op een actuele opgave die leeft in de stad

Daarnaast belichten we ieder jaar één of meerdere ‘grote’ onderwerpen. In 2018/2019 bijvoorbeeld de recente geschiedenis van ’s-Hertogenbosch, waarin we met partners en publiek de belangrijkste veranderingen van de afgelopen drie decennia in beeld en tekst brengen.

Met al deze activiteiten maakt het BAI inzichtelijk waarom en hoe bepaalde keuzes worden gemaakt, waar wensen en eisen liggen en hoe belangrijk een weldoordachte aanpak is voor onze omgeving.

De stad is immers van ons allemaal.