BAI Jaarverslag 2018

BAI-activiteiten in 2018

9 maart Het grote BAI Verkiezingsdebat
15 maart Avond over de wijkvernieuwining
21 maart Architectuurvisite Jheronimus Academy of Data Science
4 mei Architectuurvisite De Petrus
2 juni Foodsafari, over voedsel & de stad
26 juni Presentatie jonge ontwerpers: Rick Abelen en Elvis Kaldofen
20 september Architectuurvisite Schubert, voormalig kantoor Rijkswaterstaat
10 oktober Inspiratiebijeenkomst Smart Square
17 oktober Architectuurworkshop voor kinderen
oktober - januari Ontwerpprijsvraag Smart Square

Je leest hier alles over het BAI Jaarprogramma 2018.


2018 bleek voor het Bosch Architectuur Initiatief een transitiejaar; zowel programmatisch, bestuurlijk als financieel veranderde er veel. De veranderingen boden hoopvolle, nieuwe perspectieven voor de toekomst, maar maakte ook dat de projecten voor 2018 niet allemaal als voorgenomen konden worden afgerond. Anderzijds bleken de wel uitgevoerde activiteiten dit jaar zeer succesvol, zowel in resultaten als (publieke) aandacht.

In 2018 werd het BAI-bestuur deels vernieuwd. We namen dankbaar afscheid van voorzitter Xander Vermeulen Windsant en bestuurslid Kees van den Oord; Roel van Lent (voorzitter), Wendy van Rosmalen (bestuurslid) en Arjan van Boeke (bestuurslid) traden nieuw aan, Peter Princen bleef penningmeester. Met de verversing werd ook het overleg met de programmamakers nieuw leven ingeblazen; de bestuursleden ontfermen zich nu actiever mee over het jaarprogramma en de activiteiten.

Het jaar begon met een financiële tegenvaller: de aangevraagde subsidie bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werd niet gehonoreerd. De afwijzing was niet uniek; het overkwam architectuurcentra door het hele land terwijl juist de aanvragen van (design)musea bleken te zijn toegekend. Deze verschuiving is spijtig; we overwegen niettemin in de toekomst toch weer (project)subsidies aan te vragen bij het fonds omdat we er nog steeds van overtuigd zijn dat onze projecten wel degelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Na jaren van omzwervingen langs keukentafels bij de programmamakers thuis, kon het BAI zich in 2018 eindelijk op een vaste plek vestigen. De Conceptenbouwers boden ons een werkplek aan in hun Buro Kade, aan de Tramkade. Daar wordt nu iedere vrijdag overlegd en kunnen we onze gasten ontvangen – een enorme vooruitgang.

Ook de samenwerking met de diverse partners verliep in 2018 zeer voorspoedig. Waar we bijvoorbeeld voorheen met het Stedelijk Museum sporadisch samenwerkten, intensiveerden we het contact met het ‘nieuwe’ Design Museum: we organiseerden diverse, goed bezochte activiteiten samen. En ook met de Gemeente ’s-Hertogenbosch was de samenwerking vruchtbaar; zo leverde de gezamenlijke ontwerpprijsvraag een enorm aantal inzendingen én een mogelijk te realiseren prijswinnend ontwerp op.

De activiteiten leverden veel aandacht op, zowel van publiek als van pers. De Architectuurvisites raakten allen in mum van tijd uitverkocht, de toeloop bij de debatten was aanzienlijk en divers en er werd aan alles volop aandacht geschonken in o.a. artikelen in het Brabants Dagblad en tv-items op DTV.

Een jaar van veranderingen dus. Ze leidden tot nieuwe uitdagingen en kansen, die we deels in 2018 al hebben kunnen realiseren. Maar ze maakten ook de doelstellingen van het BAI voor de komende jaren scherper en onderstreepten nog eens de relevantie en noodzaak van onze activiteiten.