BAI Jaarverslag 2019

BAI-activiteiten in 2019

18 januari Prijsuitreiking Ontwerpprijsvraag Smart Square
25 januari Architectuurvisite Appèl
22 maart Architectuurvisite Fort Isabella
17 mei Architectuurvisite Minitopia
22 mei Debat 'Uitzicht en inzicht - hoogbouw in Den Bosch'
17, 24, 31 juli + 7 augustus Architectuurworkshops voor kinderen
5 september BAI PRAAT #1: Ontwerpen in een historische binnenstad
28 november BAI PRAAT#2: The Green Villa, over gevelloos bouwen en innovatief ontwikkelen
15 december Architectuurvisite Zestien eiken schuur

Je leest hier alles over het BAI Jaarprogramma 2019.


In 2019 maakte het BAI achter de schermen een grote ontwikkeling door
. Het was het jaar van een nieuwe start. Ons team werd uitgebreid naar drie programmamakers, bestaande uit Jordy Stamps, Suzanne Linders en Stan Wagter; Marc van Doornewaard bleef onze PR-adviseur. Vol enthousiasme gaven zij invulling aan onze ambities.

Daarnaast trad er in 2019 een nieuw vierkoppig bestuur aan. Peter Princen bleef penningmeester, Arjan van Boekel en Wendy van Rosmalen traden toe als algemene bestuursleden en Roel van Lent werd de nieuwe voorzitter.

Als bestuur en programmamakers kwamen we tot de conclusie dat het BAI zich de laatste jaren voornamelijk op de geïnteresseerde leek had gericht. Dit willen we uiteraard blijven doen, maar we kregen het idee dat we hiermee de professionals uit het oog verloren. We willen er weer zijn voor de architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwikkelaars, bouwers, bestuurders en iedereen die zich professioneel verbonden voelt aan de gebouwde omgeving in en om ‘s-Hertogenbosch.

Deze ambitie werd vanuit de programmamakers omgezet in de BAI PRAAT: terugkerende thematische avonden waarop vakgenoten een project of visie presenteren. De programmering staat in het teken van een lokaal, landelijk of globaal thema. Deze inmiddels populaire avonden bieden naast de inhoudelijke discussie ook gelegenheid tot borrelen en netwerken.

Maar uiteraard bleef de geïnteresseerde Bosschenaar welkom. Tijdens de debatavond Uitzicht en inzicht - hoogbouw in Den Bosch bijvoorbeeld werden de pro’s en contra’s van hoogbouw vanuit verschillende disciplines uitgelicht. Dit leidde tot een discussie waarin na afloop zowel sprekers als publiek hun opvattingen van grotere hoogten konden bezien.

De Architectuurvisites waren en bleven een vaste prik van de BAI-programmering: dit jaar konden we geïnteresseerden verwelkomen bij grootschalige (Fort Isabella) en kleinschalige (Minitopia) ontwikkelingen in en rond de stad.

Maar 2019 was ook een jaar van vooruitkijken. Het was immers slechts het begin van een meerjarenplan, waarmee het BAI zich nóg meer als volwaardige partij wil manifesteren, in samenwerking met uiteenlopende partners en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Uiteraard hopen we iedereen weer terug te zien in 2020, ons jubileumjaar waarin we 25 jaar bestaan!