BPD (Bouwfonds Property Development)

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen waarin we als gebiedsontwikkelaar actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Missie
Bij BPD willen we een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activiteiten op straat aanmoedigen. We geloven in buurten en wijken die de bewoners en bezoekers welkom heten. Waar iedereen met veel plezier kan wonen en samen wonen.

Visie
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een woning. Het verlangt ook een leefomgeving waarin mensen zich net zo thuis, prettig en veilig voelen als in hun eigen huis. Die letterlijk toekomstwaarde heeft en decennia na de oplevering nog aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. Daarom kijken we niet alleen ver vooruit, maar koesteren we ook wat al bestond. Bouwen is voortbouwen. In een levende omgeving proef je alle tijden.

Bekijk website