Minitopia

09/06
16:00 uur

Genieten van een stukje groene oase in de stad.
Een jaar lang experimenteren met alternatieve woonvormen.

Met veel plezier nodigen Rezone en Zayaz u uit om op 9 Juni 2016 vanaf 16.00 uur een kijkje te komen nemen op het terrein van Minitopia om te ervaren wat er allemaal plaatsvindt en om samen met ons te dromen over anders wonen. Na een welkomstwoord van Rezone en Zayaz zal Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant en voorzitter van Buurtvereniging Ont-moetingsplek De Slagen (voorheen Het Ouderenhonk), ons meenemen in de geschiedenis van andere woonvormen in ‘s-Hertogenbosch en de veranderende beleving van wonen.

Het braakliggend terrein op het kruispunt van de Sint Teunislaan en Eekbrouwersweg zal als tijdelijke locatie dienen om andere woonvormen te demonstreren en te onderzoeken. Daar-naast is er ruimte voor experiment. Rezone heeft in samenwerking met Woningbouwcorpo-ratie Zayaz het terrein omgetoverd tot open proeftuin met de naam Minitopia. Midden op het terrein wordt een tijdelijk werkruimte opgeblazen van waaruit er gewerkt en gedebatteerd wordt over en met nieuwe woonvormen. Ook is er in de groene oase een Tiny House van Mill Home te bezichtigen en wordt er een Wiki House opgebouwd.

Na het officiële gedeelte wordt de barbecue aangemaakt. Er is ruimte om rond te kijken op het terrein, kennis te maken met de alternatieve woonvormen en de prachtige groene omgeving die gedurende het project nog verder wordt ontwikkeld door Leidi Haaijer.

We hopen u welkom te heten op het terrein. Houd de sites www.rezone.eu en www.droomstad-denbosch.nl in de gaten om de vorderingen van het project te bekijken. Voor vragen kunt u contact opnemen met t.peters@waveoftomorrow.com.

Rezone
Rezone is een ... van het Bosch Architectuurinitiatief. Onder de noemer Rezone worden projecten gecreëerd op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media. Het doel is om innovatieve (kunst)projecten te initiëren die de ruimtelijke kwaliteit van de stad te bevorderen, met als focus leegstaande gebouwen en ontwikkelgebieden.