Partners

Sinds 1995 is er een samengesteld bestuur uit de praktijk van ontwerpers, stedenbouwkundigen en een historicus. Met alle BAI activiteiten is het draagvlak in de stad verbreed en het bereik groot.

Er is slechts één vaste medewerker, die alle coördinerende werkzaamheden verricht. Bestuursleden en de daaraan gelieerde bureaus en bedrijven leveren dagelijks een vrijwillige bijdrage in de vorm van ondersteunende en uitvoerende taken.

Het BAI kan niet zonder uw hulp, bijdrage van het bedrijfsleven in welke vorm dan ook, is van harte welkom, en zelfs noodzakelijk.

Voor meer informatie: post@bai-s-hertogenbosch.nl